"Тотал" подготвя родни кадри за газова индустрия

18.04.2015 | 14:44

Френската компания си сътрудничи със Софийския и Минно-геоложкия университети.