M&A - ще повтори ли 2015г. успеха на 2014г. и какви са рисковете

16.04.2015 | 11:38

Петко Вълков, изп.директор на Конкорд Асет Мениджмънт

Калоян Кирилов, управляващ директор на Синерджи Груп