Гърция и България - предизвикателства за туристическия сектор

08.04.2015 | 10:15

Румен Драганов, председател на Института за анализи и оценки в туризма