Близък Изток - нов петролен ред или не

07.04.2015 | 09:45

Руслан Трад, български блог за Близък изток - Intidar

Генади Гешев, отдел Международни финансови пазари, ЕЛАНА Трейдинг