Как се повлияват капиталовите пазари от Гърция и улесненията от ЕЦБ

11.03.2015 | 09:52

Николай Майстер, изп. директор на Интеркапитал Маркетс