Роботи във фермата

10.03.2015 | 21:50

Репортаж от Канада на Сам Гробарт