Бизнес дал добро!

02.03.2015 | 00:00

Мрежа Хлебни къщи е инициатива за пекарни, които обучават и наемат безработни, хора в неравностойно положение и сираци.