3 март: Пътят към Шипка

03.03.2015 | 17:00

3 март 2015: Пътят към Шипка