Н.Дюлгерова: Немцов беше ярка личност, но убийството му няма да е поврат за Русия

03.03.2015 | 14:30

Доц. д-р Костадин Грозев, преподавател в Исторически факултет на СУ, и проф. Нина Дюлгерова, преподавател в ЮЗУ и ВСУ