НСИ отчете намаляване на песимизма на потребителите

06.02.2015 | 15:47