Съмнително е дали ще се намали бюджетният дефицит с частична приватизация на големи компании

02.02.2015 | 13:24