Какво е състоянието световната икономика към началото на 2015 година?- Първа част

02.02.2015 | 10:18