Продуценти в защита на Charlie, Анонимус подкрепят

10.01.2015 | 09:00