За Студената война и навика на историята да се повтаря

01.01.2015 | 20:30