Липсата на специализиран софтуер в МЗХ няма да спре директните плащания

11.12.2014 | 21:33

Васил Грудев, зам. министър на земеделието и храните в Инвестбук с Дориана Ранкова