Предприети са мерки за живота на хората и имуществото им, заради наводненията в Ямбол

04.12.2014 | 18:41