Иван Яхнаджиев и Цена Бояджиева, Сутрешен блок, 04.12.2014

04.12.2014 | 12:30