ОПОС - какво печелим и какво губим - част 1

26.11.2014 | 16:51

Теодора Павлова, член на УС на БАКЕП, с коментар за успешното или не, приключване на ОПОС за 2007-2013 година. Изводите и предизвикателствата.