Издаването на визи за Балканските страни трябва да се облекчи: Министерство на туризма

26.11.2014 | 15:48