Консумеризъм - последствията от глобализацията и промяната в потреблението

18.11.2014 | 00:00

Проф. д­р Кристиан Банков, директор на Югоизточно европейския център за семиотични изследвания и преподавател в НБУ, с коментар за консумеризма. Социална и икономическа идеология, която променя смисъла и интерпретирането си през годините. Разбира се и в зависимост от гледната точка за нейната същност ­ икономически материализъм или концепция за пазара и неговоти разбиране за социално правосъдие.