Тефтерчетата са инструмент за "цакане": Т. Дончева в Полиграф

16.11.2014 | 08:00