Филип Брийдлав: България трябва да спази намерението си да военизира армията си

12.11.2014 | 18:10