ГЕРБ и ББЦ имали съществени различния по ключови приоритети

17.10.2014 | 17:00