Creating Shared Value или новият облик на капитализма

09.10.2014 | 16:10

Маркус Хип, изпълнителен директор на Фондация BMW Хърбърт Куонт, за новите измерения на връзката социална отговорност – компания. Какъв е механизмът на т.нар. обществено полезно влияние, или съвместните усилия на бизнес и общество да печелят един от друг; каква е ролята на държавата.

Превод - Инна Велева, мениджър проекти във Фондация BMW Хърбърт Куонт.