Христо Иванов за коментара на Рогозин

08.10.2014 | 17:15