Инвестиции по време на избори

07.10.2014 | 19:30

Петко Вълков, изпълнителен директор на Конкорд Асет Мениджмънт, за възможните сценарии след изборите и движенията на БФБ; аналози с предишни избори и съвети накъде да насочим инвестициите си.