Енерго-Про и ЧЕЗ изразиха недоволството от предложеното увеличение

23.09.2014 | 16:15