Близо 207 000 по-малко нарушения на пътя през първото шестмесечие на 2014г.

11.09.2014 | 12:07