Погрешно е схващането, че отслабването на бюджетната дисциплина може да генерира растеж, заяви Шойбле

09.09.2014 | 17:16