Създаване на Фонд на солидарност за бедствени ситуации, предлагат от БЧК

04.08.2014 | 11:47