Има ли пробойни в системата за съхранение на секретни документи?

31.07.2014 | 10:47