Перспективите пред фармацевтичната индустрия

22.07.2014 | 11:40

Коментар на Николай Костов, председател на Асоциацията на собствениците на аптеки