Прокуратурата ще се запознае с доклад за състоянието на ДФ „Земеделие“

21.07.2014 | 17:35