Нужно е да се възстановят спрените плащания в строителния сектор

14.07.2014 | 10:37