Как българските компании се опитват да бъдат конкурентоспособни на външни пазари?

08.07.2014 | 11:39

Коментар на Любка Куманова, оперативен директор на KAI Group