Липсата на кворум в парламента ще измести ли датата на изборите?

03.07.2014 | 17:03