Eфектите от въвеждането на валутния борд преди 17 години

01.07.2014 | 10:11