Boom and Bust 22 юни, част 1

22.06.2014 | 17:34

Тема 1. "Стабилна ли е банковата система у нас" с Петър Илиев, заместник-главния редактор на вестник „Банкер” и Петър Андронов, главен изпълнителен директор на СИБАНК