241 фирми внедряват ERP системи с европейски средства

Всяка одобрена компания може да получи до 400 хиляди лева по програма "Конкурентоспособност".
Публикувана:

241 компании от малкия и среден бизнес ще внедряват системи за планиране на ресурсите си (ERP) с европейски пари. Общият размер на средствата, осигурени по Оперативна програма "Конкурентоспособност“, е около 1.1 милиарда евро. Максималната сума, която една компания може да получи, е почти 400 хиляди лева. Безвъзмездната помощ достига 75% от общите разходи по проекта.
При реализацията на проекта бенефициентите трябва да мислят в перспектива и с оглед на бъдещите резултати от внедряването на ERP системите, подчерта Цветан Стоевски, директор на главна дирекция „Конкурентост и иновации” към Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия.
Представители на около 50 одобрени по програмата компании от малкия и среден бизнес обсъдиха проблеми и идеи за намиране на решения в дискусионен форум „What’s Next?“*.

Bulgaria ON AIR е медиен партньор на форума.


*What’s Next? е дискусионна платформа, в рамките на която експерти от различни области ще могат да инициират дебат и да споделят своето виждане по теми, които вълнуват за посоката на развитие в съответната област. Платформата  остава отворени за професионалните среди и са определящи въпроси, които могат да се задават на организатора директно или на сайт www.reg.next-consult.com.

Коментари ( 0 )