Криминално

Пренебрегнати са редица предупреждения
64-годишният убиец сам се предал на полицията след хладнокръвното убийство в "Лагера"
Те тръгнали от София за Западна Европа, но ги върнаха в България